Previous slide
Next slide

مبلمان اداری شما باید ترکیبی از بالاترین کیفیت و عملکرد و همزمان با طراحی مدرن و نوآورانه باشد.

مبلمان اداری

فضاهای کاری مدرن امروز نیازمند مبلمان اداری مدرن هستند. طراحی هوشمندانه مبلمان اداری به شما امکان می دهد تا محیطی چندمنظوره و متناسب با نیازهای مختلف خود داشته باشید. مبلمان اداری شما باید ترکیبی از بالاترین کیفیت و عملکرد و همزمان با طراحی مدرن و نوآورانه باشد.

فضای کاری شما جایی است که تمام امکانات مورد نیاز شما برای انجام فعالیت ها یتان را مهیا می کند. محلی برای قرار دادن رایانه شما، تلفن و وسایل ارتباطی، پرینتر و اسکنر و فضایی برای تعامل با همکاران از جمله نیازهای ابتدایی فضاهای کاری هستند. با توجه به هزینه های بالای اجاره یا خرید فضای اداری، در حال حاضر یک مبلمان اداری می تواند نقش یک فضای اداری کامل را برای پرسنل و سازمان شما ایفا کند پس بسیار مهم است که مبلمان اداری خود را متناسب با نیازهای خود و سازمان خود فراهم کنید.

تحقیقات نشان می دهد که پرسنل 80 درصد زمان کار خـود را بـه تنهایی می گذراننـد ، لذا در راسـتای ارتقـاء فعالیت های ارتباطی بیشتر پرسـنل، بهتـر است محیطی فراهم گردد کــه پرسنل بتوانند با بــه اشـتراک گذاشتن فضای کاری خود بازدهـی کاری خود را افزایش دهنـد. بـه عبارتـی دیگـر، ایـن بـه معنـای فعالیت شانه بـه شانه کنـار یکدیگـر اسـت.

گالری تصاویر مبلمان اداری

برخی از پروژه ها

فضای ذخیره سازی

ذخیره سازی اسناد، پوشه ها، فایل ها، برنامه ها وغیره از مهمترین نیازهای یک سازمان است. زمانی که فضای اداری سازمان خود را تجهیز می کند فضای ذخیره سازی نکته ای است که نباید از آن غافل شوید . کمدهای اداری، قفسه های اداری، این امکان را به شما میدهند تا فضایی متناسب با نیاز خود داشته باشید. فضای ذخیره سازی شما باید به گونه ای باشد تاکارکنان شما بتوانند به سرعت و به راحتی به آن دسترسی داشته باشند و از طرفی این فضاها باید امکان پوشش بی نظمی های معمول فایل ها و اسناد را داشته باشند.

راهکاری برای برگزاری جلسات

برای برگزاری جلسات غیر رسمی شما به اتاق نیاز ندارید بلکه بسیاری از اوقات می توانید این جلسات را در محیط های غیر رسمی و ساده برگزار کنید. در این حالت علاوه بر صرفه جویی در هزینه و فضا، محیط کاری شما به محیطی دوستانه تبدیل می شود و همینطور پرسنل سازمان احساس راحتی بیشتری با محیط کاری خود خواهند داشت. فضای اداری نقش مهمی برای همکاری و ارتباطات بین پرسنل سازمان شما دارد. اینها زمینه هایی برای همکاری خود به خود، جلسات ایستاده، فضاهای سمینار و ارائه، کارگاه ها و بحث ها در محیط های کوچک و غیر رسمی هستند.

ست کامل مبلمان اداری

مدیر یک سازمان به عنوان فرد تاثیرگذار یک سازمان همواره در معرض توجه قرار دارد. فرهنگ و سبک شخصی یک مدیر در سازمان نمود بیشتری دارد. مبلمان اداری مناسب می تواند دفتر کا ر شما را به عنوانفضایی برای ایجاد ارتباطات، برجسته نماید و حس مناسبی از شما را بر مخاطب القا نماید. فضاهای جلسات و کنفرانس فضاهایی با بهره وری بالا هستند از این رو رفع نیازهای ارتباطی و تکنولوژیک این فضاها نیازمند یک مجموعه کاربردی مبلمان اداری است. نیازهایی مثل سیستم ویدئویی و صوتی مناسب، رعایت ارگونومی برای برگزاری جلسات بلندمدت، استفاده بهینه از فضا و غیره.

مبلمان اداری سهلان

110

مبلمان اداری لیما

مبلمان اداری لیما از یک سازه فلزی یکپارچه و صفحه ام دی اف با بالاترین کیفیت ساخته شده اند. این میز بر پایه یک طراحی مینیمال و ظریف قرار دارد. لیما ترکیبی ساده و در عین حال جذاب از چوب و فلز با تمرکز بر چیدمان های مختلف هستند. ست لیما برای سمت های گوناگون سازمانی مانند مدیریت، معاونت، کارشناسی، میزهای گروهی و میز کنفرانس مناسب هستند. در طراحی این میزها از مفهوم سادگی به شکل مطلوبی استفاده شده است تا در عین در نظر گرفتن کاربرد فضا، محیطی زیبا را به ارمغان آورند. امکان رنگ بندی های متفاوت این محصول باعث می شود تا نور در محیط به طور مناسبی منعکس شود و در نتیجه، فضای کاری وسیع تر و با نور مناسب به نظر می رسد

330

مبلمان اداری مانا

طراحـی ایستگاه هـای کاری سـهلان بـه گونـه ای اسـت کـه دسترسـی سـریع کاربـر بـه تمامـی امکانـات شـبکه، تلفـن، و بـرق را ممکن مـی سازد. بـه گونه ای که هیچگونه سـیم کشی بـر روی سطح زمین، دیوار و بین میـزها مشاهده نمی گردد.

با استفاده از ورک استیشن های سهلان می توانید فضای باز محیط کاری خود را برای نیازهای مختلف سازمانت بهینه ساز کنید و بهترین استفاده را از کمترین فضا داشته باشید.

220

مبلمان اداری راتا

طراحـی ایستگاه هـای کاری سـهلان بـه گونـه ای اسـت کـه دسترسـی سـریع کاربـر بـه تمامـی امکانـات شـبکه، تلفـن، و بـرق را ممکن مـی سازد. بـه گونه ای که هیچگونه سـیم کشی بـر روی سطح زمین، دیوار و بین میـزها مشاهده نمی گردد.

با استفاده از ورک استیشن های سهلان می توانید فضای باز محیط کاری خود را برای نیازهای مختلف سازمانت بهینه ساز کنید و بهترین استفاده را از کمترین فضا داشته باشید.

A0021133-95.4.5-SZ

میزهای گروهی

طراحـی ایستگاه هـای کاری سـهلان بـه گونـه ای اسـت کـه دسترسـی سـریع کاربـر بـه تمامـی امکانـات شـبکه، تلفـن، و بـرق را ممکن مـی سازد. بـه گونه ای که هیچگونه سـیم کشی بـر روی سطح زمین، دیوار و بین میـزها مشاهده نمی گردد.

با استفاده از ورک استیشن های سهلان می توانید فضای باز محیط کاری خود را برای نیازهای مختلف سازمانت بهینه ساز کنید و بهترین استفاده را از کمترین فضا داشته باشید.

1-1

مبلمان اداری تیمبر

همواره مدیران نیازمند نوعی از میز و مبلمان اداری هستند که در عین اختصاص فضای مناسب برای کار، از زیبایی و پرستیژ بالایی برخوردار باشند. میزهای تیمبر چنین تعادلی را برقرار می کنند. ست تیمبر طراحی مدرنی دارند و با جزئیات بی عیب و نقص خود یکی از گزینه های اصلی مدیران و کارشناسان هستند. تنوع میز مدیریت تیمبر در رنگ و نوع چیدمان سبب شده تا کسب و کارهای متفاوت بتوانند از این محصول برای محیط کاری خود استفاده نمایند و حتی در صورت تغییر در ساختار خود می توانند این میزها را با شرایط جدید تطبیق دهند

 

مبل اداری ادرا

مبلمان اداری ادار

میزهای اداری ادار به سازمان شما زیبایی و در عین حال کاربردهای فراوانی ارائه می دهند. مبلمان ادار یک سیستم کامل بوده و در نتیجه برای تمامی رده های سازمانی مدیریت، معاونت و کارشناسی و حتی فضای کنفرانس می توان ازست ادار استفاده نمود. با استفاده از میزهای ادار یکپارچگی فضا حفظ شده و تمامی نیازهای افراد در مورد یک محیط کاری برآورده می شود.

در چنـد سال اخیر تغییرات اساسی در محیط هـای اداری اتفـاق افتـاده اسـت و مـا بـه ایـن بـاور رسـیده ایـم کـه محیـط اداری خـوب یک ابزار مهـم تجارت اسـت. محیط کاری شـما شخصیت کاری شماست و مـا بـه شـما کمک می کنیـم کـه ایـن معرفی، بـه بهترین حالـت صـورت پذیرد.

ست مبلمان اداری

میز کنفرانس

میز مدیریت

A0021133-95.4.5-SZ (1)

میز گروهی

1N3A1944-95.08

میز کنفرانس

1N3A1863-95.08

میز کارشناس

مبلمان اداری در حال تطبیق خود با نیازهای مشاغل مختلف هستند. در طراحی محصولات اداری سهلان این تطابق در همه جنبه ها قابل مشاهده است. تغییر از ایستگاه های کاری به سیستم های کار گروهی، حفظ حریم شخصی و در عین حال امکان تمرکز و مشارکت مستمر از بزرگترین تحولاتی است که سهلان در چیدمان و دکوراسیون فضای اداری، در نظر می گیرد. علاوه بر جنبه های کارکردی، در میزهای سهلان، بحث زیبایی شناسی مطرح است و طراحان و مهندسین سهلان با در نظر گرفتن این ویژگی، قابلیت تنوع طرح و رنگ ها را در ست های سهلان اجرایی کرده اند.

نقش مبلمان اداری در فضای کاری

مبلمان اداری نقش مهمی برای همکاری و ارتباطات بین پرسنل سازمان شما دارد. اینها زمینه هایی برای همکاری خود به خود، جلسات ایستاده، فضاهای سمینار و ارائه، کارگاه ها و بحث ها در محیط های کوچک و غیر رسمی هستند. در یک سازمان انتقال دانش و خلق ارزش های جدید تنها زمانی امکان پذیر است که ما با یکدیگر ارتباط برقرار کنیم.فضاهای جلسات و کنفرانس فضاهایی با بهره وری بالا هستند از این رو رفع نیازهای ارتباطی و تکنولوژیک این فضاها نیازمند یک مجموعه کاربردی مبلمان اداری است. نیازهایی مثل سیستم ویدئویی و صوتی مناسب، رعایت ارگونومی برای برگزاری جلسات بلندمدت، استفاده بهینه از فضا و غیره.

مبلمان اداری و سیستم آکوستیک

جزئیات مهم هستند، زیرا حتی کف، فرش، صفحه نمایش، نورپردازی فضای و بسیاری پارامتر دیگر نشان دهنده هویت سازمان شما هستند. علاوه بر این ها، آکوستیک عامل تاثیر گذاری برای شرایط مطلوب یک محیط کاری است. آلودگی صوتی باعث از بین رفتن تمرکز و افزایش خستگی در محیط کار می شود. سیستم آکوستیک به طور کامل می تواند با مبلمان اداری شده هماهنگ شود و در نتیجه باعث کاهش آلودگی صوتی در محیط کاری شما شود. طراحی سیستم های آکوستیک علاوه بر از بین بردن نویز محیط از لحاظ بصری نیز می تواند بر زیبایی محیط کاری شما بیافزاید.

پنل های دیواری آکوستیک، دیوایدر یا جداکننده های اکوستیک میزهای گروهی علاوه بر زیبایی که محیط کار شما می دهند جز ملزومات دفاتر اداری امروز هستند. آلودگی های صوتی متعدد در کنار ایجاد فضاهای غیررسمی جلسات و استراحت نیاز به یک مبلمان اداری با قابلیت پشتیبانی از سیستم آکوستیک را به امری ضروری تبدیل کرده است.

میز و مبلمان اداری شما باید بگونه انتخاب شود تا تمامی نیازهای شما را در موقعیت های مختلف پوشش دهد و از طرفی مطابق با طراحی فضای کاری شما و متناسب با روحیات شما باشد. انتخاب میز و مبلمان اداری با تمامی این فاکتورها کار بسیار دشواری است. در طراحی میز و مبلمان اداری سهلان تلاش کرده ایم که طرح های خود را مطابق با سلیقه های مختلف پیاده سازی نماییم تا شما انتخاب میز و مبلمان اداری مطابق نیاز و سلیقه شما آسان شود.

طیف گسترده محصولات در مبلمان اداری و حفظ یکپارچگی در طراحی تمامی بخش های ست مبلمان اداری از اهمیت بسزایی برخوردار است. اجزا مختلف یک ست مبلمان اداری از قبیل کمد، فایل سه کشو، فایل چرخ دار، کانتر، انواع میز باید دارای طراحی یکپارچه و در عین حال کارا باشند. از طرفی قیمت مبلمان اداری یکی از شاخص های تعیین کننده در خرید میز و مبلمان اداری است

محصولات

ست مدیریتی دیاموند

جایگاه مدیران درخشان جایگاه مدیران درخشان طراحی خاص با زوایای متمایز مثلثی برای زیبایی هر چه بیشتر. میز دیاموند دارای

ست مدیریتی لیندا

طراحی کلاسیک در دنیای مدرن طراحی کلاسیک در دنیای مدرن مجموعه لیندا متشکل از سازه فولادی با پوشش رنگ الکترواستاتیک

مبلمان اداری تیمبر

فضای اداری بیانگر هویت سازمانیتجهیز فضای اداری اتاق بزرگ ایران و آلمان تنوع در رنگ و چیدمان مبلمان اداری همواره

میز کالج

کالج، میزی برای همهخرید از دیجی کالا (به زودی…) قابل استفاده به عنوان میز کار، میز تحریر و میز کامپیوتر