نکاتی برای انتخاب بهتر فضای اداری

نکاتی برای انتخاب بهتر فضای اداری

انواع پارتیشن اداری باید با فعالیت هایی که در آن انجام می شود هم خوانی داشته باشد. فرآیندهای کاری مختلف نیازمند به فضاهای کاری مختلف است. کارهای نیازمند به تمرکز بالا باید در فضاهای آرام انجام شود و مشاغل نیازمند تعامل در فضای بازتر و پر سر و صدا تر هم به خوبی انجام می شوند.

ایستگاه های کاری یک ساختمان اداری به صورت میانگین تنها 50 تا 60 درصد اوقات پر هستند در حالی که هزینه های سنگینی برای اجاره محل ، تهویه، نگهداری و نظافت آنها می شود. استاندارد کردن ابعاد و جانمایی درست باعث کاهش هزینه ها خواهد شد. همچنین مسئله استاندارد سازی انواع پارتیشن اداری ابعاد زمانی پر رنگ تر می شود که محیط اداری دچار جابه جایی از نظر افراد و فضا می شود. اگر فضاهای اداری دارای ابعاد یکسان و یا حداقل مدولار باشند تغییرات در محیط ارزان تر و سریع تر امکان پذیر خواهد بود .

از سوی دیگر تعامل میان کارکنان مهم و حیاتی است و نحوه چیدمان محیط یکی از ارکان تاثیر گذار در این امر است.

استفاده درست از نوع چیدمان ، رنگ ها و اشکال در محیط کار فرهنگ مورد نظر مدیریت مجموعه را بیان می کند و آنرا به کارکنان القا می نماید ، همچنین چینش و استفاده از عناصر درست در شکوفایی خلاقیت کارمندان تاثیر به سزایی خواهد داشت.

در نهایت می توان به تاثیر انتخاب درست فضای داخلی شرکت بر محیط زیست اشاره کرد . چینش درست، استفاده از متریال های مناسب و در نظر گرفتن تغییرات در آینده باعث می شود تخریب کمتری در هنگام ایجاد تغییر انجام شود و همچنین برای گرمایش و سرمایش ساختمان انرژی کمتری مصرف شود.

آیا کارمندان میزهای اختصاصی دارند یا از میزهای گروهی استفاده می کنند؟

کارمندان به صورت تمام وقت کار می کنند یا پاره وقت؟

آیا فضای اداری انواع پارتیشن اداری دارید یا شامل اتاق های تو در تو است؟

آیا محیط کار شما نوعی شو روم است یا صرفا محلی برای انجام امور کارمندی؟

آیا در فضایی کاملا دیجیتال مشغول به کار هستید یا نیاز به محلی برای نگهداری و ذخیره اوراق دارید؟

آیا شکل کلی شرکت طرحی سازمانی دارد یا بخش های مختلف حق انتخاب برای ظاهر محیط خود دارند؟

مهم ترین وجه تمایز دفاتر اداری ابعاد و یا باز یا بسته بودن آنهاست، بنابراین انواع مختلف فضاهای اداری درجات مختلفی از حریم بصری و صوتی را ایجاد میکنند که تاثیر مستقیمی بر تعامل میان کارمندان و توانایی تمرکز آنها خواهد داشت.

حداقل فضای پیشنهاد شده برای کارمندان به شرح زیر است:

فضای پایه برای نوشتن و تایپ کردن 4 متر مربع

فضای اضافه برای قرار دادن اوراق در یک طرف 1 متر مربع

فضایی اضافه برای قرار دادن فایل 1 متر مربع به ازای هر فایل

فضای ملاقات به ازای هر صندلی اضافه 5/1 متر مربع

دفتر کار باز Open Office: فضای کاری باز غیر محصور برای بیش از 10 نفر – مناسب فعالیت های مستلزم ارتباط مداوم و کارهای با سطح تمرکز پایین

فضای کار گروهی Team Space: فضای کاری نیمه بسته انواع پارتیشن اداری مناسب برای 2 تا 8 نفر و مناسب برای کارهای گروهی نیازمند ارتباط مداوم و سطح تمرکز متوسط

اتاقک کار Cubicle: فضای کاری نیمه بسته انواع پارتیشن اداری مناسب برای 1 نفر و مناسب برای مشاغلی که ارتباط و سطح تمرکز متوسط نیاز دارند.

دفتر کار خصوصی  Private Office: فضای کاری بسته برای فعالیت های محرمانه و اموری که نیازمند سطح تمرکز بالا اند و یا فعالیت هایی که شامل ملاقات های کوتاه زیادی در طول روز اند.

دفتر کاری مشترک  Shared Office: فضای کاری بسته برای 2 یا 3 نفر و مناسب فعالیت های با تمرکز متوسط و کارهای گروهی در قالب گروه های کوچک است.

اتاق گروهی Team Room : فضای کاری بسته برای 4 الی 10 نفر و مناسب برای کار گروهی که ممکن است محرمانه باشد در عین حال نیاز به ارتباط مداوم درون گروهی دارد.

باجه مطالعه  Study Room : فضای کاری بسته برای یک نفر مناسب برای فعالیت های کوتاه مدت نیازمند تمرکز

سالن کار راحت Work Lounge : فضای کاری سالن مانند مناسب 2 الی 6 نفر که نیازمند هم فکری و یا تعامل آنی است

جایگاه موقت Touch Down : فضای کاری باز برای یک نفر مناسب فعالیت های کوتاه مدت که نیازمند سطح تمرکز پایین است.

فضاهای ملاقات:

حداقل فضای پیشنهاد شده برای هر فضای ملاقات :

فضای ملاقات ملاقات باز 5/1 متر مربع به ازای هر نفر

فضای ملاقات بسته 2 متر مربع به ازای هر نفر

فضای ملاقات همراه با تجهیزات و مبلمان 3 متر مربع به ازای هر نفر

نقطه ملاقات ( کاربران ایستاده ) 1 متر مربع

اتاق ملاقات کوچک Small meeting room : فضای ملاقات بسته برای 2 تا 4 نفر و مناسب برای تعاملات رسمی و غیر رسمی

اتاق ملاقات بزرگ  Large meeting room : فضای ملاقات بسته برای استفاده 5 تا 12 نفر ، جهت بحث و تعاملات رسمی

فضای ملاقات کوچک Huddle  : فضای ملاقات باز یا نیمه باز برای 2 تا 4 نفر و مناسب تعاملات کوتاه و غیر رسمی

فضای ملاقات بزرگ  Training Area : فضای ملاقات باز یا نیمه باز برای تعداد تا 12 نفر و مناسب تعاملات کوتاه غیر رسمی

اتاق فکر  Brain Storm Room : فضای ملاقات بسته برای 5 الی 12 نفر و مناسب جلسات اتاق فکر و کارگاه ها

نقطه ملاقات Meeting Point : یک نقطه ملاقات باز برای 2 الی 4 نفر برای جلسات موقت و غیر رسمی

فضای پشتیبانی :

بایگانی Filing Space  یک فضای بسته برای نگهداری اسناد

انبار  Strong Space یک فضای باز یا بسته برای نگهداری وسایل کاری رایج

فضای چاپ و کپی Service Point یک فضای باز یا بسته مجهز به تجهیزات و لوازم چاپ و کپی و اسکن و …

محل صندوق های پستی  Mail Area : یک فضای باز یا بسته که کارمندان نامه های ورودی خود را از آنجا دریافت و یا نامه های خروجی را در این محل قرار می دهند

بوفه  Pantry Area : محلی باز یا بسته برای تدارک نوشیدنی ها و خوراکی های کارشناسان

محوطه استراحت  Break Area : فضای نیمه باز یا بسته برای استراحت میان کار

محوطه کمدهای شخصی  Locker Area : فضای نیمه باز یا بسته برای قرار دادن وسایل شخصی کارشناسان

اتاق دخانیات Smoking Room : فضای بسته برای استعمال دخانیات

کتابخانه Library : فضای نیمه باز یا بسته برای مطالعه

اتاق بازی  Games Room  : فضای بسته برای انجام بازی و تفریح کارشناسان

فضای انتظار  Waiting Area : فضایی باز یا نیمه باز برای انتظار مراجعه کنندگان

فضای تردد: راهرو های اتصال مناطق مختلف شرکت به یکدیگر