دفتر شرکت Nestle در تورنتو کانادا

دفتر شرکت Nestle در تورنتو کانادا

مدیر ارشد شرکت در کانادا تصمیم گرفت تا 8 طبقه دفتر را در 4 طبقه تجمیع کند تا دفتر کار Open office را با استفاده از تکنولوژی های روز و انواع فضا ها برای کارکنان ایجاد نماید. فرصتی  برای کارکنان Nestle که باعث می شد بتوانند از منزل خود و یا در بخش های مختلف در شرکت مسئولیت های خود را انجام دهند.

فضای دیگری که باید در نظر گرفته شود جانمایی مجدد اتاق ها از طبقه همکف، آزمایشگاه تست محصول که محصولات تست می شوند و نتیجه ها بررسی می گردند ، و فروشگاه نستله، جایی که هزاران محصول این شرکت به مشتریان معرفی می گردند و تخفیف های قیمت ها اعلام می گردد.

ارتباط بین فضاهای استراتژیک برای تطبیق فضای کاری جدید و آینده، و ایجاد فضای تمیز و زیبای متناسب با ایده و کانسپت Nestle و ارزش های آن. در طول کل پروژه، تمام موارد طراحی اصلی توسط کمیته اجرایی Nestle ارائه شده و مورد بازبینی قرار گرفتند، که مسئول تمام بازخورد کارمندان و بازرسان بود. طراحی پکیج تعریف شده و ویژه ی مبلمان برای تجهیز مناسب فضای کار جدید Nestle که شامل میزهای کاری ایستاده و نشسته و انواع تنظیمات جانبی  برای فضاهای مختلف کاری و فضاهای اجتماعی. هر یک از کارمندان یک قفسه اختصاصی دریافت کردند که در آن آنها می توانند وسایل شخصی و کاری را ذخیره کنند. فناوری یکی دیگر از مولفه های مهم برای همۀ کارکنان است که هر روز در محل کارشان هستند. کارکنان لپ تاپ خود را همراه خودشان می آورند که به راحتی به مانیتورهای متصل شده روی میز وصل می شود، و هیچ تلفن ثابت در ایستگاه های کاری وجود ندارد و فضای موجود همیشه تمیز است. همچنین همکاری لازم با تیم مارکتینگ برای نشانه گذاری ها، مشخص کردن مسیر ها و بیان برند در نقاط مختلف انجام شد .