آدرس:

تهران، خیابان خرمشهر، خیابان شهید عشقیار، کوچه ششم، ساختمان سهلان(پلاک ۸) ، طبقه دوم

تلفن تماس:

۰۲۱۴۲۸۹۰۰۰۰

فکس:

۰۲۱۴۲۸۹۰۸۹۰

پست الکترونیک:

info@sahlan.co

ارتباط با ما