پارتیشن

طراحی دفتر کار شرکت Medis

در اوایل 2017 شرکت مدیس به این نتیجه رسید که نیاز به به روز رسانی طراحی دفتر خود به محلی کارآمدتر و نوآورانه تر دارد. آنها محل کاری با بازدهی بالا می خواستند تا افراد با استعداد یالا را دز منظقه خود جذب کنند. شرکت مدیس Kragelj را برای طراحی سفارشی محل کارشان استخدام کرد…

محیط کار جانبی قلب فضای اداری

تاثیر طراحی محیط کار بر عملکرد بازاریابی